Historie a vývoj Yamanni Chinen Ryu Bojutsu

Okinawské kobudo by se dalo rozdělit dvěma hlavními liniemi. Jedním je "Venkovské kobudo", které praktikovali vesničané, a druhé je "šlechtické", toto rozvíjeli bojovníci z vyšších tříd. Šlechtické rody měli dostatek času k procvičování a zdokonalování svého bojového systému a proto byly tyto systémy více propracované.

Jedním z aristokratických stylů je i Yamanni Chinen ryu Bojutsu.

Prapředkem tohoto stylu je legendární "To-de" Sakugawa (1753-1815), který přinesl umění tyče z Číny na Okinawu někdy kolem roku 1700. Dále byl tento systém po tři generace rozvíjen prominentním rodem Chinen žijícím v Tobaru části města Shuri. Tento rod se staral o bezpečnost Okinawské šlechty a měl tak dostatek času a příležitostí ke zdokonalení svého umění. Jako většina tehdejších systémů se Yamanni-ryu předávalo převážně jen na členy rodu.

Jedna legenda vypráví, jak se Sanda Chinen, jednomu z velmistrů tohoto stylu, zdálo o poskakující tyči. Tento sen ho poté inspiroval ke zdokonalení pohybů Bo, kdy se údery okamžitě mění v kamae, nebo pokračují v další sérii nenadálých útoků. Pro tuto dynamiku pohybu je Yamanni-ryu tak věhlasné.

Mistr Masami Chinen, pravnuk Sanda Chinen, toto umění předal mistru Chogi Kishabovi.

Během studia mistra Toshihira Oshira u senseie Chokei Kishaby, si mistr všiml Oshirova nadání a zájem o okinawské zbraně a doporučil ho svému bratru Chogi Kishabovi. Ten byl v té době téměř v důchodovém věku a systém zatím nikomu nepředal. Yamanni-ryu tedy mohlo zemřít společně s ním. Chogi Kishaba nakonec začal svůj systém vyučovat a Yamanni Chinen-ryu se začalo poprvé šířit do světa. Mnoho význačných mistrů studovala pod oběma bratry.

Jelikož mistři Yamanni-ryu neměli nikdy potřebu šířit své umění, tak si tento systém zachoval své původní principy a nebyl nikdy modifikován komerčními či sportovními trendy. Mnoho moderních stylů má však svůj základ v tomto systému, nebo jsou jím ovlivněny.

Yamanni-Ryu je charakteristické zvláště širokými a plynulými údery, které kontrastují s krátkými a sekanými pohyby ostatních zbraňových stylů pocházejících také z Okinawy. Základní snaha stylu je znemožnit protivníkovi zjistit, zda v ruce držíme nějakou zbraň, a pokud ano, tak co je to za zbraň a jak je dlouhá.

 

Generační linie Yamanni Ryu

Mnoho hlavních Okinawských bojutsu kobudo stylů mají své kořeny v Yamanni-ryu a jejich zakladatelé získali alespoň základní výcvik od Yamanni-ryu mistrů. Proto mnoho kata nebo sestav od jiných stylů mají stejné názvy jako Yamanni-ryu kata. Přesto že jsou i jednotlivé sekvence podobné, tak jednotlivé techniky a dynamika těla jsou velmi odlišné a nejspíše i méně propracované.

Jelikož mistři Yamanni Chinen-ryu neměli nikdy potřebu šířit své umění, zůstal styl relativně utajený a střežený, čímž si zachoval své původní techniky a principy. Oproti tomu moderní široce propagované a masově šířené styly často podléhají komerčním či sportovním trendům.