Mistři Yamanni Chinen Ryu Bojutsu

 

Sakugawa Kanga (Todi)


1762-1843 (1733-1815, 1774-1838)

Chinen Kana


(Andaya Yamashiro)
1797-1881


Sanda Chinen
1842-1925


Masami Chinen
1898-1978


Chogi Kishaba
22.Září 1934

Chogi Kishaba je mladším bratrem Chokei Kishaby.

Studoval u Masami Chinena a Chojun Miyagiho (zakladatel karate stylu Goju-Ryu).
Chogi Kishaba je expertem na Yamanni-Ryu Bojutsu.

Jedním z jeho studentů je mistr Toshihiro Oshiro.

 

Toshihiro Oshiro

Narodil se na Okinawě 1 května 1949.

S bojovým uměním se poprvé se seznámil na základní škole na Okinawě.
Ve věku 16. let mistr Oshiro začal svůj opravdový trénink Matsubayashi Shorin-Ryu karate pod vedením Senseie Masao Shimy a Chokei Kishaby v jejich Dojo ve městě Naha.

Dále také strávil mnoho let studiem Matsubayashi v hlavním dojo mistra Nagamine.

Během času bylo karate mistra Oshira bezprostředně ovlivňováno mnoha Okinawskými mistry: Seigi Nakamura, Junko Yamaguchi, a Jokei Kushi.
Sensei Oshiro je držitelem 9 Dan v Shorin-Ryu karate a 8 Dan v Yamanni-Chinen Ryu bojutsu.

Toshihiro Oshiro začal studovat karate již jako mladý chlapec.

Nejprve začal cvičil pod vedením Masao Shima a nakonec trénoval a vyučoval v dojo Shoshin Nagamine v Naha

(zakladatel Matsubayashi-ryu, studenta Ankichi Arakaki, Chotoku Kyan a Choki Motobu).
Studoval také Karate pod vedením Chokei Kishaba, stejně jako Yamanni Chinen-Ryu Bojutsu pod Chogi Kishaba

(student Masami Chinen a Miyagi , zakladatele Goju-Ryu Karate ).
Učitelé Chokei Kishaba byly sensei Hohan Soken

(Matsumura Seito Shorin-ryu,student Nabe Matsumura),stejně jako Shoshin Nagamine a Seigi Nakamura.

Kishaba byl zakladatelem Okinawa Karate-Do Shorin ryu Kishaba Juku
Další student bratrů Kishaba na Okinawě je Kacuhiko Shinzato.
Shihan Oshiro se přestěhoval do Spojených států v roce 1979 .

Následně si otevřel dojo v Kalifornii.

Jeho Karate Dojo se nachází v San Mateo, Kalifornie,jižně od San Francisco.

Osobně popularizoval Yamanni Chinen-ryu formy Bojutsu.

Vede semináře na Hawaii pro Japonsko Kiyohisa Hirano v mezinárodním Karate středisku.

V současné době můžete vidět mnoho studentů procvičovat Yamanni Chinen bo-ryu a Ryu kyu Kobudo sai kata na akcích na Hawaii.
Velké množství informací o mistru Oshiro lze nalézt na webových stránkách Karate Dojo Oshiro.
Další mistři čerpající z Chinen-Bojutsu

Ufuchiku Kinjo

Kanagushiku Ufuchiku
1841-1926
Mistr sai jutsu, který byl také nazýván Kanii Ufuchiku

Chinen Shichanaka
?
Oshiro Chojo
1887-1935


Moden Yabiku
1878-1941