Rozhovor s mistrem Toshihiro Oshirem

Yamanni Ryu Bojutsu Okinawa


William H.Haff

Všechna bojová umění mají svůj původ v lidské zkušenosti a v lidském těle. Jak jeden mistr pravil:" Všechny bojové styly pocházejí ze dvou rukou, dvou nohou, jedné hlavy a jednoho srdce." V současnosti je ale mnoho historických skutečností a pozadí o bojových uměních obestřeno tajemstvím. Protože staré výukové tréninkové metody, techniky a kata se předávala pouze ústně a častotajně, je dnes pro současné cvičence velmi těžké zjistit, co je opravdupůvodní, co bylo změněno a co již bylo nenávratně ztraceno.

Yamanni Chinen Ryu bojutsu

Nabízí současným cvičencům krátký náhled na umění, které zůstalo relativně nezměněné průběhem času a také dokáže být zrcadlem či nástrojem, kterým mohou studenti prozkoumávat vlastní pohyb, či styl.

Sensei Toshihiro Oshiro přivezl toto umění zbraní z Okinawy do spojených států a propaguje ho přes společenství bojových umění. Tento plynulý a nesmírně silný styl zbraní je skvělým příkladem tradičního, propracovaného Okinawského bojového umění a ukazuje současným moderním karateka,jaké to bylo a jaké by to mělo být.

Sensei Oshiro je držitelem 9 Dan v Shorin Ryu karate a 8 Danu v Yamanni Chinen Ryubojutsu. S bojovým uměním se poprvé seznámil na základní škole na Okinawě. Ve věku 16. let mistr Oshiro začal svůj opravdový trénink Matsubayashi Shorin-Ryu karate pod vedením Senseie Masao Shimy a Chokei Kishaby v jejich Dojo ve městěNaha. Dále také strávil mnoho let studiem Matsubayashi v hlavním dojo mistra Nagamineho. Během času bylo karate mistra Oshira bezprostředně ovlivňováno mnoha Okinawskými mistry: Seigi Nakamura, Junko Yamaguchi, a Jokei Kushi.

Přestože byl mistr Oshiro seznámen s uměním BO již na základní škole společně s karate,skutečně ho začal procvičovat až několik let poté pod vedením mistra Kishaby,kde se seznámil se stylem Yamanni Chinen-ryu Bojutsu. Když mistr Kishaba objevil u svého žáka skutečný zájem a schopnosti pro systém zbraní představil ho svému bratru Chogi Kishabovi, který byl přímým žákem mistra Masami Chinena a jediného aktivního instruktora pro Yamanni Chinen Ryu bojutsu styl, který stále učí na Okinawě. Mistr Oshiro studoval pod mistrem Kishabou mnoho let a získal pověření pro šíření tohoto stylu zbraní mimo Okinawu.

Mistr Oshiro je hlavním instruktorem asociace Ryukyu Bujutsu Kenkyu Doyukai ve spojených státech. Tato asociace je otevřena všem studentům, kteří se vážně zajímají o rozvoj a propagaci tradičního okinawského budo. V současné době vyučuje karate i zbraně ve vlastních dvou Dojo v Redwood City a v Chico Kalifornia. Dále také vede semináře a ukázky po celých spojených státech a dalších zemích jako Panama, Jordánsko, Jamaica a Bermudy.

V rozhovorech mistr Oshiro vypráví o starém a moderním bojovém umění a o tom, jak Yamanni Chinen Ryu prohloubilo jeho celkovému porozumění bojovým uměním.

William Haff:

Mistře, jste velice uznávaný pro svou znalost karate a Bo. Skutečně procvičujete obě umění?

Toshihiro Oshiro:

Použil bych analogii s bicyklem. Bo i karate jsou jako "dvě kola" Okinawského bojového umění, historie a kultura obou je velmi veliká. Na základní škole jsem trénoval obojí, karate i Bo, oboje pro náš fyzický vývoj a také pro veřejné ukázky na našem městském festivalu. Ale karate a Bo jak jsme procvičovali na základní škole bylo spíše jako lidové umění, nemělo svou hloubku a propracovanost jako opravdové bojové umění. Oficiálně jsem necvičil Shorin-ryu karate dříve jak nastřední škole a Yamanni-Ryu Bo ještě o několik let později.

William Haff:

Studoval jste nějaké další bojové umění kromě Karate a zbraní?

Toshihiro Oshiro:

Trénoval jsem takéJudo a Kendo, ale Karate a umění tyče vždy bylo mým hlavním směrem, mými kořeny.

William Haff:

Jak to že jste začal cvičit nejprve Karate a až později zbraně?

Toshihiro Oshiro:

Na Okinawě, přestože Bo je důležitou zbraní v naší historii, není mnoho mistrů, kteří ji vyučují. BO není tak populární jako karate a učitelé nemají snahu své umění šířit na veřejnost. Když jsem začínal v dojo u mistrů Shimy a Kishaby a během studia u Nagamineho, převážně jsem procvičoval Shorin-ryu karate, Bo jen výjimečně. Jako začátečník jsem měl plné ruce práce s Karate, a Bo, které jsem procvičoval s ostatními studenty nebylo příliš propracované. Jednou na demonstraci bojových umění cvičenci procvičovali Bo techniky podobně jako jsem cvičil já, zaslechl jsem nějaké studenty Kendo, kteří ten styl kritizovali pro přílišnou ztuhlost,neefektivnost a já s nimi musel souhlasit. Vzhledem k tomu jak rozšířené je Bo v naší kultuře představil jsem si, že někde musí být nějaký jiný daleko propracovanější systém. Ale nevěděl jsem, kde hledat. Nevěděl jsem, dokud jsem nepřišel do domu mistra Kishaby a nespatřil ho cvičit jiný styl Bo. Když mistr viděl můj zájem, doporučil mě svému bratru, a tak jsem objevil Yamanni-Ryu.

William Haff:

Váš učitel vám neukázal,jak cvičí během výuky v Dojo?

Toshihiro Oshiro:

(smějíc se) V žádném případě! To není Okinawské, takto vyučují Japonci. Můj učitel mě párkrát něco málo ukázal, ale na vše jsem si musel přijít sám. A předtím, než jsem cvičil Bo pod mistrem Chogi Kishabou, byl již v podstatě v důchodě a Yamanni-Chinen Ryu mohlo zemřít spolu s ním. Tak uzavření a osobní jsou ve svém umění, obzvláště s Bo, a když mistr řekne nějaké informace, jako určitou techniku, či kata, nemohu k němu přijít dříve, dokud dostatečně onu techniku neprocvičím.

William Haff:

Co máte radši, karate nebo zbraně?

Toshihiro Oshiro:

Ani jedno. Mám rádoboje (smějíc se). Ve skutečnosti bych mohl říci, že obojí nenávidím, protože trénink nikdy nekončí a není ho nikdy dost.

William Haff:

Proč procvičujete obojí,Bo i Karate?

Toshihiro Oshiro:

Od té doby co jsem začal studovat bojová umění do hloubky, to jak se pohybovat, jak efektivně kontrolovat své tělo, zjistil jsem, že trénink beze zbraní i se zbraněmi je velmi vhodný, ale i z jiného úhlu, Okinawští mistři studovali oboje umění. Můj učitel Bo byl hlavním studentem Choju Miyagiho, zakladatele Goju-Ryu. A jeho učitel Masami Chinen, studoval Shuri styl karate. Díky nim a také díky mistruMiyagitu jsem porozuměl postojům a práci nohou.

William Haff:

Co myslíte tím, když řeknete "z rozdílných úhlů"?

Toshihiro Oshiro:

Můj pohled je jak historický tak i technický. Z historického hlediska, karate se změnilo aleYamanni-Ryu Bo ne. Technicky, v pojmech postojů, práce nohou a v tom jak vytvářet sílu s Bo poskytuje rozdílně výhodnou techniku oproti karate.

William Haff:

Jakým způsobem se karate změnilo? Mohl byste to blíže vysvětlit?

Toshihiro Oshiro:

Samozřejmě, mohu ale mluvit pouze o stylu mého karate - Shuri stylu- ale věřím, že to platí pro celé Karate, které je dnes vyučováno po celém světě. Karate, které studuji a karate,které je dnes vyučováno ve většině Dojo je moderní karate. Před dávnými lety bylo Karate vyučováno velmi individuálně, osobně, a trénink a znalosti byly předávány přímo a osobně z učitele na studenta jako na osobní lekci. Ale potéco byl mistr Itosu Anko pověřen, zhruba před 100 lety, k navržení fyzického výukového systému do veřejných škol na Okinawě. On a jeho student Yabu Kentsu karate velice změnili. Prosím nenechte se mýlit. Nechci kritizovat. Okinawa aJaponsko se právě otvíraly modernímu světu, a oni chtěli vytvořit moderní výukový systém. Itosu a Kentsu museli vytvořit standard, vytvořit metodu, která bude schopna vyučovat krok za krokem mnoho lidí najednou. Pro vytvoření tohoto a pro zajištění bezpečnosti dětí, vytvořili Pinan kata a změnili techniky a časování tak, aby bylo karate a jeho studium jednodušší a bezpečnější.

Například, slyšel jsem,že v dávném Karate se velice často používaly otevřené ruce. Myslím si že Itosu zdůrazňoval pěst. Za prvé měl rád tuto techniku a za druhé protože pěst chránila prsty-zvláště u dětí. Také vyňal mnoho nebezpečných technik jako útoky na oči a klouby, které byly velmi běžné ve starém karate, ne jako jen útok na horní a střední pásmo, jak je to běžné dnes. A jak se více zajímali o fyzické procvičování, kopy se zvedly na břicho nebo dokonce na hlavu, ve skutečnosti obvykle nekopali výše jak na třísla. Ale existuje daleko hlubší důvod, že změnili Karate.

William Haff:

Co tím máte na mysli?

Toshihiro Oshiro:

Slyšel jsem že, v dávném Karate bylo mnoho "doseki-sayo" nebo izometrický typ tréninku pro rozvoj síly. Jakkoliv byl tento trénink dobrý, bylo také pro trénujícího velice snadné se přetížit "doseki-sayo" a zranit své tělo a tělesnou kondici. Proto Itosu a další instruktoři vyňaly tento druh tréninku ze svéhovýukového programu a proto v moderních karate kata doseki-sayo není. Bo nikdy nemělo žádné doseki-sayo, žádné izometrické techniky, pro Bo to nemělo žádný význam, proto se staré způsoby procvičování Bo nikdy neměnily ani neovlivňovali změnami v moderním karate.

Studoval jsemYamanni-Ryu osobně přímo od mistra Kishaby. A ten nikdy neměl skupinovoustrukturu výuky.

William Haff:

Proto používáte výuku Bo k porozumění práce v karate?

Toshihiro Oshiro:

Ano, ale toto je obvyklý důvod pro většinu seriózních bojových mistrů. Já to studuji, abych prohloubil své umění, jak zbraně, tak i karate. Myslím, že staří mistři to dělali také. Sledovali ostatní styly, rozmlouvali a procvičovali s ostatními učiteli, aby přidali nějaké nové techniky, nebo aby zkontrolovali své vlastní umění. Porovnáváním dvou umění, aby bylo vidět jaké karate je, nebo jaké by mělo být, se mnoho stylů ztratilo v historii, a o to se já velice zajímám. Na počátku mého tréninku, mistr Nagamine vyprávěl o rozdílech mezi Koshi a Gamaku,o své straně oproti sníženým zádům, o vytváření síly a zaměření se.Neporozuměl jsem mu ale dříve, než jsem začal studovat Bo do hloubky.

William Haff:

Doporučujete tedy trénink zbraní pro všechny studenty Karate?

Toshihiro Oshiro:

Pokud se o toto skutečně zajímají, tak zbraně rozhodně doporučuji. Záleží to na tom, jak hluboce chtějí techniku studovat. Můj učitel a učitelé staré Bo pocházeli z mnoha rozdílných karate stylů. A přestože mluvíme o Yamanni stylu, zkoumáme technické postupy z karate, ale nepoužíváme jejich techniku, politiku a organizaci samotnou. Neexistuje žádné Shorin-ryu Bo nebo Goju Bo, nic takového.

William Haff:

A teď chcetezveřejňovat Yamanni-Chinen Ryu?

Toshihiro Oshiro:

To je úkol, kterým mě pověřil mistr Kishaba. Yamanni-ryu je velmi starý a uznávaný styl na Okinawě,ale v moderním světě ani na Okinawě není příliš rozšířen. Doufáme, že se to změní,až cvičenci uvidí množství výhod, které tento styl nabízí.

William Haff:

Jaké máte plány, abyste dosáhl těchto cílů?

Toshihiro Oshiro:

Jsou dvě věci, které se musí udělat. Za prvé je třeba vyvinout a schválit tréninkový systém s jasně definovanými postupy začínající základní technikou a tréninkem kata pro každou ze zbraní (bo, sai, tonfa, kama, nunchaku), přes pokročilou formu a tradiční Yamanni-Chinen Ryu kata. Druhá věc je potřeba rozšířit tento styl do povědomí široké komunitě bojových umění pomocí více demonstrací, seminářů a turnajů,stejně jako pomocí dalších médií jako články podobné tomuto a videa. V posledních pár letech jsem zaznamenal zvyšující se zájem o trénink zbraní všeobecně, a získal jsem mnoho lidí, kteří se vážně zajímají o to co v Yamanni-Ryu děláme. Náš styl je velmi rozdílný od ostatních zbraní, v tom jak se pohybujeme a jak s ní mácháme, tak myslím, že to mnoho lidí opravdu překvapí. Jednou z nových věcí, kterou rozvíjíme pro turnaje, je volný sparing,podobný Naginatě nebo Kendo. Všude, kde to na seminářích ukážeme, tak jsou tím studenti velmi uchváceni.

William Haff:

Při vývoji vašeho výukového systému, můžete zabránit změnám, které v karate nastaly po vytvoření moderního systému mistrem Itosu?

Toshihiro Oshiro:

To je velmi podstatná obava. Snažíme se vytvořit co nejlepší výukový systém pro tento styl. Nechci,aby studenti zažívali těžké chvíle při hledání správné cesty, jak by se měli pohybovat. Když jsem začínal u mistra Kishaby, používal pouze individuální trénink, nebyl nastaven žádný učební plán. Okamžitě jsme začali od Suuji-no-kun, mnohokrát, a já jsem to musel kopírovat a sám si hledat odpovědi na své otázky. Chtěl bych vytvořit průvodce, hlavní směr, který by pomohl studentům dostat se bod po bodu, aniž by ztratili základní dynamiku stylu.Potřebuji postavit systém, který požaduje západní kultura, spasovat se s jejichvzděláním a kulturou. Proto musím vše promýšlet a plánovat velmi pečlivě.

William Haff:

Na závěr, dle vaší zkušenosti, máte nějaké osobní doporučení současné zájemce o bojová umění?

Toshihiro Oshiro:

Určitě následujte to,co vám říká váš učitel. Musíte porozumět svému tělu, svým silným a slabým stránkám. Kata v jakémkoliv stylu vám poskytují zrcadlo k prozkoumání vlastního cvičení. Od určité pozice musíte otevřít svou mysl, povídat si s dalšími karatisty a pokusit se přijít na to proč a jaký by měl být. A nebuďte slepí k ostatním stylům, nebo i odlišným uměním. Existuje určitý důvod, proč je jejich trénink takový, jaký je. Pokuste se nalézt ten důvod. Trénujte tvrdě,posouvejte si své limity a nikdy se nevzdávejte. A hodně štěstí…

 

Cesta Yamanni Ryu

Rozhovor s mistremToshihiro Oshirem

Dong Tran:

Kdy a kde jste se narodil?

Toshihiro Oshiro:

Narodil jsem se 1.května 1949 v Hanei na Okinawě (Japonsko).

DT: Kdy jste začal cvičit karate? Zajímal jste se o bojová umění od malička?

TO: Začal jsem v šestnácti. Ale ve skutečnosti už v osmi nebo devíti letech jsem se na základní škole učil karate a kobudo. Proto by se dalo říci, že jsem začal v osmi. Ale nebylo to samé, co dnes vyučuji, bylo to spíše, jako když děti hrají baseball nebo basketbal.

DT: Jednalo se o Shorin-ryu?

TO: Chtěl bych si vzpomenout na kata, která jsem se učil. Byl to mix Pinan a Naifanchi kata, ale nevím,kdo je vytvořil. Po druhé světové válce okinawských cvičenců byli váleční zajatci jeden z kempů byl poblíž Haneji, proto se domnívám, že jeden z nich vyučoval Karate obyvatele našeho města.

DT: Kdo byl váš první karate učitel? Cvičil jste také s mistrem Shosinem? Učil jste se v jeho Dojo?

TO: Mým prvním a hlavním učitelem byl mistr Masao Shima. Po prvním roce, co jsem začal cvičit v jeho dojo, mě doporučil a já mohl cvičit v honbu (HQ-centrální dojo) dojo. Když jsem získal první Dan (shodan), stal jsem se asistentem instruktora a pak i instruktorem. Ale vést skupinu není to samé jako vyučovat. To jsou dvě zcela rozdílné věci! Mistr Shima mě naučil kata od Fukyu kata do Chinto. V centrálním dojo (HQ) mě mistři Nagamine, Kushi, Yamaguchi a Nakamura učili Chinto. Zvláště mistr Nakamura mě vyučoval Chinto velmi podrobně.

DT: Kdy jste se setkal s mistrem Chokei Kishabou?

TO: Setkal jsem se s ním, když jsem dosáhl hnědého stupně. Není to jako v moderním systému. Tenkrát jsme trénovali ve dne i v noci, sedm dní v týdnu. Hnědého stupně jsem dosáhl za jeden rok. Dojo mistra Shimy začalo ve spolupráci s mistry Shimou, Tabou a Kishabou. Poté mistři Taba a Kishaba odešli do Japonska a školu vedl pouze mistr Shima. V době kdy jsem dosáhl hnědého stupně se mistr Kishaba vrátil zpět, a v té době jsem se s ním setkal. A poté nás i začal učit. Ale mistr Shima byl mým hlavním karate učitelem. Mé základy a techniky pochází od něho.Mistr Kishaba mě zase předal mnoho znalostí a vypiloval mou techniku.

DT: Kde jste trénoval?

TO: Trénink byl velmi osobní. Když mistr zjistil, že určitý student má opravdový zájem trénovat,pozval si studenta po tréninku domů a učil ho více.

DT: Kdy jste se setkal s Chokiho bratrem Chogi Kishabou, vaším učitelem Yamanni-ryu stylu?

TO: Mistr Shima stále mluvil o Chogi Kishabovi a Chokei také vyprávěl o své bratru, o tom, jaký je výtečný mistr tyče. Když se mistr Chokei Kishaba vrátil zpět z Japonska, neměl kde bydlet, proto bydlel u svého bratra Chogiho, kam jsem za ním chodíval procvičovat Karate. Trvalo to dalších osm let, než jsem se dobral k Chogiho technikám Bo a jak rozdílné to je od ostatních.

DT: Slyšel jste někdy před tím o Yamanni-ryu?

TO: Nikdy předtím jsemo Yamanni-ryu neslyšel. Poprvé, jsem to slyšel až od mistra Kishaby. Ale ostatní mistři o Yamanni-ryu věděli, já byl tenkrát ještě mladý a nevěděl to.