Letopočty


Dnešní podoba karate pochází přímo ze sebeobranného systému Okinawa-Te, který se zase vytvářel z Čínského systému Chuan-Fa (Kung-Fu)
520 n.l.
Buddhistický mnich Darumy Taishi (Bodhidaruma) putoval po tři roky z Indie do Číny. V klášteře Shaolin v provincii Honan vyučuje mnichy I-chinching výcvik charakteru sebeobrany.
1100?
Ve Fuchon městě v Číně byl klášter Shaolin. Po vypálení někdy kolem 1100?. Uprchlo 5 rodin na ostrovy RYU-KYU. Vzniká tzv. jižní styl.
1172
Vznik Šintoismu ( byl ovlivněn Buddhismem a Konfucianismem)
1372
Čína vysílá 36 rodin řemeslníků a obchodníků na výměnu do Okinawy na podporu gramotnosti. V některých z nich znali čínská bojová umění.
1429
Okinawský šlechtic jménem Hashi Sho sjednotil tři tehdejší Okinawská království Hokuzan (severní), Chuzan (střední) a Nanzan (jižní). Hlavním městem udělal město Shuri.
1429
Zákon BUNJIRIKOKUSEISAKU ustanovený ke vzdělávání obyvatelstva, do kterého byla začleněna i výuka bojových umění
1477
Další okinawan Shin Sho zrušil feudalismus na celé Okinawě, přestěhoval všechny feudální lordy do hlavního města Shuri
1477
HAITOREI - samurajům se tímto zákonem na Okinavě zakazuje nosit zbraně na veřejnosti ( meče ).
1603
Nástup shoguna Tokugawy který přiděloval jednotlivé han. Sacumovi se to zdálo málo ( viz r. 1609 )
1604
Oho Shin ( okinawský panovník ) vydal zákon KIMBUSEISAKU, který praví, že veškerému obyvatelstvu Okinawy se zakazuje nosit jakékoliv zbraně. Lidé se museli naučit bojovat beze zbraní. ( Nebo jen s hospodářským náčiním. ). Podobný zákaz vydalo i Japonsko.
1609
5.4. V Japonsku boj o místo shoguna. Hrozí občanská válka. Japonsko rozděleno na teritoria. Jižní část přidělena SACUMA ovi. (SACUMAHANU)
Japonský samuraj Shimazu, vůdcem Satsumova klanu napadl z ostrova Kagošima ( nejjižnější cíp Japonska ) souostroví Ryu-Kyu ( později Okinawu) a po krátkém boji s neozbrojenými vesničany připojil ostrovy RYU-KYU ke svému panství. Nyní začaly Okinawanům těžké časy plné násilí a zotročování Japonci. Jak se zostřovala krutovláda Japonců, tak rostl skrytý odpor Okinawanů vůči Japoncům.

TE se dál vyvíjelo. Především pak ve třech okinawských městech SHURI, NAHA, TOMARI. Město Shuri bylo královskou rezidencí a místem ostatních bohatých rodin. Naha bylo především odchodním a komerčním centrem. Tomari bylo obydleno venkovskými lidmi, farmáři a rybáři. Postupně se v každém z těchto měst vytvořily specifické a zvláštní techniky sebeobrany. Důsledkem toho bylo to, že se TE začalo rozlišovat jako SHURI - TE, NAHA - TE, TOMARI - TE.
1761
Čínský důstojník Kusanku přijel na Okinawu.
1792
Ztroskotala blízko japonského pobřeží okinawská loď. Tento incident je zaznamenán v Tobeho knize OSHIMAHIKKI. Tobe tvrdí, že muž jménem KUSANKU přišel z Číny na Okinawu a že zde učil bojové umění ( Kvang Sang Fu ). Výzkumy naznačují, že slovo kusanku je vlastně titul daný čínským diplomatem a ne příjmení.
1867
První rok období Meidži ( v Japonsku )
1868
Svržen císař - nahrazen vládou parlamentu. Zaniká samurajská hodnost. Pád vlády Tokugavy a jeho následníků.
1882
Jigoro Kanó založil Judo. Vzniklo též Kodokan Džúdó v Tokiu ( = budova, v níž se cvičí Džúdó ).
1883
Saitó a Tomitu byli první dva lidé, kterým Jigoro Kanó udělil černý pás v Džúdó.
1886
Jigoro Kanó ustanovil soustavu černých pásů; jednalo se o to, že žák měl buď bílý, hnědý nebo černý pás ( obi ), a to podle jeho technické a duševní vyspělosti.
1897
Kanbun Uechi odjíždí do Číny, aby se tam 13 let učil u Chuchivo čínským bojovým uměním. Říká se že byl blázen.V 1.sv. válce bojoval v první linii s katanou.Válku přežil.
1901
Pod vedením Yasutsune "Anko" Itosu se v Shuri na základní škole začalo vyučovat Te. Když Itosu začal učit ve veřejné škole, byl už starý muž. Jeho dva nejvyšší studenti YABU a HANASHIRO v podstatě vyučovali pod jeho dohledem.
1904
Rusko-japonská válka.
1905
CHOMO HANASHIRO ( 1869 - 1945 ) ve svých spisech poprvé použil slovo Karate. změna od " čínské ruky" na " prázdnou ruku"
Yasucune ITOSU sestavil a začal vyučovat Pinan kata.
1907
Kimono bylo nahrazeno Judo - gi,šerpy se změnily na pásy. Od této doby oficiálně existuje systém černého páskování.
1908
V říjnu - Yasucune ITOSU byl požádán Okinawskou vládou, aby popsal Karate ( v dopise, který je uložen v museu ). .

První písemný důkaz jmen Shorin a Shorei. Shorin - Ryu a Shorei - Ryu začala reprezentovat rozdílné styly karate v Shuri a Naha.

Itosu a Higaonna byli považováni za jedny z vedoucích mistrů sebeobrany na Okinawě.
1910
Kanbun Uechi se vrací zpět na Okinawu bohatší o čínská bojová umění.
1911
První rok období Taisho
1913 ?
Kanbun Uechi začíná vyučovat Karate ( soukromě, jenom s několika žáky ).
1915
První veřejná ukázka Karate na Okinawě ( Gischin FUNAKOŠI )


Shinko Matayoshi pořádá v Japonském Kyoto ukázku zbraní.
1918 ?
Návrh : “ Sjednocení skupin ” Záměrem bylo vytvořit jednotné bojové umění Okinawy.
1920
Kencu JABU jede do Los Angeles navštívit svého syna.


Mistr Javu odešel do Tokia cvičit Karate
1921
Japonský princ Hirohito syn Hirohita jap. Shoguna přijel na návštěvu Okinawy, kde shlédl ukázky karate od Miagiho, Matayoshiho. Ukázky byly pod vedením Funakoshiho, který v tom čase byl presidentem SHOBUKAI (asociace na Okinawě). Princ byl tak nadšen a okouzlen těmito ukázkami, že požádal kapitána lodi Kannaha, aby mu zařídil setkání s Funakoshim. Princ mu navrhl, aby odjel do Japonska učit karate.
1921
Morihei UESHIBA založil Aikidó ( v Japonsku ).
1922 ?
Morihei UESHIBA se stává mistrem šavle.
1922
Červen - Gishin Funakoshi a Choki Motobu přijali pozvání do Japonska, aby zde ( na Tokijské universitě ) poprvé ukázali Karate ( kata Kusanku Dai a Shinki GIMA předvedl kata Naifanchi Shodan ). V té době znal pouze 16 kata. Poté již v Japonsku zůstává a vyučuje v Kodokanu. K výraznějšímu odlišení jednotlivých škol (=technik) zakládají zpravidla studenti některého z velkých mistrů vlastní styly karate. Mezi nejpopulárnější z nich patří Shito-ryu, Shotokan-ryu, Goyu-ryu a Wado-ryu.

Pro potřeby armády, policie,… vznikají úpravy a tedy i nové styly. Pasai, Kanku,…
1924
V roce 1924 12. 4. zavádí Gichin Funakoshi do karate systém černých pásů (DAN) pro rozlišení úrovně studentů, později jsou přidány i žákovské stupně (KYU). Sedmi nejlepším žákům udělil černý pás, mezi nimiž byl i Hironori OTSUKA, Shinki GIMA a Mirose.
1926
Kanbun Uechi začal vyučovat své Karate, a až v roce 1940 ho pojmenoval jako Uechi Ryu.
1927
Ukázka Karate v " Malém Tokiu " v Los Angeles ( Kencu JABU ). Kanbun UECHI začal vyučovat v Japonsku své Karate
1929
GOJU-RYU zakladatelem je Chojun MIYAGI (1888-1953),vychází z Naha-te, jeho obliba původně spočívá na úspěchu Kanryo Higaonny (1853-1915). Higaonna otevřel dojo v Naha kde používal 8 forem přinesených z Číny. Jeho nejlepší student Chojun Miyagi (1888-1953) později založil Goju-ryu, 'tvrdá měkká cesta' . V Goju-ryu se klade velký důraz na kombinaci měkkých kruhových blokujících technikách s rychlým tvrdým počtem útoků přicházejících v rychlých sledech. Později se tento styl dělí na 2 větve - Myiagiho a Yamaguchiho

SHITO-RYU zakladatelem je Kenwa MABUNI (1889-1952), cvičí se hlavně v provincii Nakayama.Shito-ryu mělo vliv přímo z Naha-te a Shuri-te. Pojmenování Shito je konstruktivně odvozeno z kombinace Japonských znaků jmen Mabuniho učitelů Anko Itosu a Kanryo Higaonna. Shito-ryu školy užívají veliké množství kata, okolo 50, a je charakteristické důrazem na sílu v provedení technik.

Gogen JAMAGUCHI začal v Japonsku vyučovat trochu pozměněné Mijagiho Okinawské Karate, ale pod stejným názvem GOJU-RYU ( aby mu tak vyjádřil úctu ).
1932
Karate se stalo součástí vzdělávacího systému v Japonsku.
1933
Přijel president japonského sdružení bojových umění ( Hayashi ) na Okinavu a požádal Okinawskou vládu, aby změnili čínské znaky na japonské.
Kobayashi Shorin Ryu - Choshin Chibana Okinawské styly karate
1933
Oficiální uznání karate v Japonsku

Změna znaků (názvů)
1934
CHOJU MIJAGI byl pozván na Hawaii, aby zde udělal přednášku o Karate. Kenva MABUNI založil Shito Ryu. V roce 1929 se tím začal zaobírat. Byla ustanovena soustava tří hodností ( Renši a Taši ) - H. Otcuka a G. Funakoši.
1935
Yamaguchi Gogen zakládá All Japan Karate-do Association
1936
Bylo okinawskému bojovému umění dáno oficiální jméno karate-do, značící "obranné bojové umění s prázdnýma rukama" nebo též "obrana bez použití zbraní". Gichin FUNAKOSHI ( 1868 - 1958 ) použil karate ve své filosofické knize " Cesta karate ".
1937
SHOTOKAN-RYU - zakladatelem je Gichin FUNAKOSHI (1868-1958). Funakoshi je považován za zakladatele moderního karate. Narozen na Okinawě, začal studovat karate u Yasutsune Azato, jednoho z největších Okinawských expertů v tomto umění. V r.1936, ve skoro 70 letech, otevřel své vlastní dojo. Dojo nazval Shotokan podle pseudonymu, který používal Funakoshi při psaní básní (SHOTO) ve svém mládí. Shotokan Karate je charakteristické silnými přímými technikami a dlouhými silnými postoji. Má kolem 28 kata, nejvyšší je Unsu.

WADO-RYU 'cesta harmonie' zakladatelem je Hironori OTSUKA, styl obsahuje prvky z jujitsu a karate, vznikl poté, co se OTSUKA neshodl se svým učitelem Funakoshim a zakládá svoji vlastní skupinu společně s Funakoshiho synem. Tento styl karate kombinuje základní pohyby z jujitsu s technikami úniku, chycení a silným důrazem na jemnost a cestu harmonie nebo duševní disciplíny.
1939
Otsuka Hironori zakládá All Japan Karate-do Federation Wadokai
1940
Uechi Ryu - Kanbun Uechi Okinawské styly karate

Založeno Motobu Ryu ( MOTOBU ). Nejprve vyučoval Karate v Japonsku ( od r. 1927 ), až později na Okinawě.
1945 ?
Se rozmohly barevné pásky ( obi ) ke kimonu ( gi )
1947
Matsubayashi Shorin Ryu - Shoshin Nagamine Okinawské styly karate


Gichin FUNAKOSHI se po 25ti letech strávených v Japonsku vrací zpět na Okinavu. Též K.Uechi.
1949 se narodil Toshihiro Oshiro
1949
Založení Shotokai a JKA v Japonsku
1950
Konalo se první mistrovství v Karate
1951
JKA usiluje o provozování karate jako závodu
1953
Americká vláda pozvala tři japonské učitele Karate ( Nishiama, Obata, Watanabe ), aby udělali v U. S. A. přednášky o Karate ( spojené s ukázkami ). Nishiama už v U. S.A. ( v L. A. ) zůstal.
1954
Henry Plee zakládá v Paříži Academie Francaise d' Arts Martiaux
1955
JKA začíná s vysíláním instruktorů do celého světa.
Oyama Masutatsu zakládá Kyokushinkai-kan
1956
Březen - Jihokorejský velitel vojsk Choi Hong HI založil Tae Kwon Do
1957
V dubnu ve věku 88 let umírá Gichin Funakoshi

První mistrovství Shotokan v Japonsku

Jurgen Seydel uvádí karate do Německa

Murakami zakládá v Paříži první Shotokan dojo v Evropě
1960
Se Karate dostává do Evropy. Nejprve do Francie, později do Anglie a Německa.
1961
Založení DKB. První mistrovství karate ve Francii.
1964
Založení FAJKO (Federation of All Japan Karate-do organizations
1966
Založení EKU v Paříži
1970
EKU zakládá WUKO. První mistrovství v Japonsku
1972
Druhé mistrovství v Paříži
1974
Nishiama Hidetaka zakládá IAKF v Los Angeles, do které vstupuje mnoho národů. IAKF a WUKO bojují o celosvětové prvenství.
1975
Začínají bratři Kolářovi (Miroslav a František) vyučovat karate v České Republice
1985
WUKO vyhrává soupeření s IAKF a to upadá do bezvýznamnosti. EAKF se mění na ESKF (European Shotokan Federation)
1988
Takao NAKAYA poprvé navštívil Prahu a udělal zde přednášku o okinawském Karate.