Techniky Karate

Pojmenování technik karate nastalo teprve v nedávné době, kdy se začalo karate vyučovat v hromadných skupinách a bylo potřeba vytvořit jakýsi systém výuky. V dávných dobách, kdy mistr vyučoval pouze jednoho žáka, nebylo potřeba pojmenovávat techniky. Tento systém se částečně zachoval v kobudo školách.

Uvedený seznam technik proto platí pro Shotokan a moderní styly karate a často se škola od školy liší.

 

Bloky /Uke)

Jodan Age uke kryt horního pásma

Jodan Mawashi uke kryt horního pásma otevřenou dlaní.

Chudan Sotobarai uke Kryt vnitřní stranou zápěstí -sevřená pěst

Chudan Uchibarai uke Kryt vnější stranou zápěstí-sevřená pěst

Chudan Shutobarai uke Kryt vnější stranou zápěstí-otevřená ruka

Chudan Nagashibarai uke

Gedan barai uke kryt na dolní pásmo -sevřená pěst Naha kata pěst končí na středu

Gedan Shutobarai uke kryt na dolní pásmo-otevřená ruka.

Gedan Osae uke kryt s otevřenou dlaní.

Kake uke kryt horního pásma otevřenou dlaní s následným zachycením protivníkovy ruky

Kaishu (jodan ) age uke

Sukui uke v postoji kamae posun dopředu do strany a přední rukou kryt ke středu, např. proti mae-geri

Morote uke Blok oběma rukama většinou překříženýma.

Jodan kosa morote uke

Soete uke

Sokute uke Blok nohou třeba proti Mae-geri

 

Obraty (Mavate)

Mavate jodan uke Obrat s blokem na horní pásmo

Mavate chudan uke Obrat s blokem na střední pásmo

 

Údery (Uchi)

Shuto uchi Obloukový úder malíkovou hranou

Haito uchi Obloukový úder palcovou hranou

Empi uchi úder loktem

Uraken uchi úder pěstí

Tetsui uchi

Higi uchi Blok loktem dozadu

 

Údery (Zuki)

Hikite Stažení rukou u boku

Seiken zuki Úder pěstí v základním postoji Hachiji-dachi (na místě)

Jyun zuki Úder pěstí v postoji Zenkutsu-dachi :stejná strana (v překroku)

Gyaku zuki Úder pěstí v postoji Zenkutsu-dachi :pačná strana (v překroku)

Jyun zukino-tsukomi Úder pěstí v postoji Zenkutsu-renoji-dachi :opačná strana (v překroku)

Soko zuki je např: v Sanchin

Kette Jyun -zuki Kop Mae-geri a Jyun -zuki

Kette Jyun -zukino-tsukomi Kop Mae-geri a Jyun -zukino-tsukomi

Kagi zuki úder pěstí do strany

Teisho zuki úder otevřenou dlaní ( spodní částí )

Morote zuki Dvojitý úder oběma rukama

Nukite zuki Je úder konečky prstů otevřené dlaně ( dlaň může být jak vodorovně

 

Kopy (Geri)

Mae geri Přímý kop, úderová plocha Koshi

Mawashi geri Obloukový kop, úderová plocha Koshi nebo ploska chodidla

Sokuto geri kekomi (přímý) a keage (kyvadlový) Kop stranou chodidla

Ushiro geri Kop dozadu na protivníkův střed

Hiza geri Kop vpřed kolenem na velmi krátkou vzdálenost

Oshin-sokuto geri kop stranou prováděný s překrokem v Shiko dachi

Tobi geri kop ve výskoku

Joko geri kop jak z přední tak ze zadní nohy, podobný Sokuto geri, s tím rozdílem, že úderová plocha je pouze pata

Ura mawashi geri Obloukový kop zadní nohou

Kakato geri kop zadní částí paty ( dupnutí na nohu protivníka )

 

Podmety

Ashi barai podmet protivníkových nohou přední nohou