RYUKYU BUJUTSU KENKYU DOYUKAI

(Toshihiro Oshiro)

Asociace Ryu Kyu Bu Jutsu KenKyu Doyukai (RBKD) byla založena Okinawským mistrem Chogi Kishabou.Systém technik v asociaci RBKD se dělí na techniky boje beze zbraně Shima-Ha Shorin Ryu karate a na původní techniky boje s tyčí Yamanni-Chinen-Ryu Bojutsu.

Ostatní malé zbraně byly do systému převzaty z jiných systémů a byly upraveny dle filozofie Yamanni-ryu technik.

Myšlenkou a záměrem RBKD asociace je zpřístupnit znalosti o původním okinawském bojovém umění,zlepšit koordinaci a dynamiku těla a účinně generovat sílu.

To vše díky pravidelnému tréninku zaměřenému na jedinečnou práci nohou a dynamiku těla v Yamanni-ryu.

Mezi hlavní studenty mistra Kishaby a hlavními protagonisty RBKD asociace jsou mistr Toshihiro Oshiro a Katsuhiko Shinzato, které soukromě vyučoval v 70. letech.

V roce 1992 mistr Kishaba otevřel malé dojo v Naha na Okinawě, kde poprvé vyučuje menší skupinku studentů.

Shihan Toshihiro Oshiro byl pověřen jako hlavní instruktor pro šíření tohoto umění mimo hranice Okinawy.

Po úspěšném vytvoření základního Dojo v San Francisku, vede mnoho seminářů a ukázek jak ve Spojených státech, tak i v Evropě

a dává tak možnost studentům jakéhokoliv stylu čerpat z jeho obrovských znalostí a zkušeností.

 

 

Naším cílem je seznámení veřejnosti a šíření učení

Yamanni Ryu & Karate Shihana Toshihira Oshira.

S možností začlenění dětí a mládeže do tohoto sportu ve svém volném čase.