Historie a vývoj Shimaha Shorin Ryu

Shimaha shorin ryu je okinawský bojový systém karate vyvinutý z Matsubayashi Shorin ryu.

Tento systém je bojové umění mistra Toshihira Oshira, který jej zdokonaloval po celý svůj život.

Na počest svého prvního senseie mistra Masao Shimy, tento systém pojmenoval

Shimaha shorin ryu.
Bojový systém mistra Oshira zdůrazňuje krytí středové linie, uvolněnost a dynamiku těla, práci s těžištěm a s vlastní vahou těla.
Mistr Toshihiro Oshiro začal studovat karate již jako žák základní školy.

Prvním skutečným učitelem se stal mistr Masao Shima a poté i mistr Shoshin Nagamine

(zakladatel Matsubayashi-Ryu,student Ankichi Arakaki, Chotoku Kyana a Choki Motobu)

v Naha dojo.

Během studia u mistra Chokei Kishaby, si mistr všiml Oshirova nadání a zájmu o okinawské zbraně a proto ho doporučil svému bratru Chogi Kishabovi (student Masami Chinena a Chojuna Miyagiho - Goju Ryu Karate), který ho poté zasvětil do umění boje s tyčí

Yamanni Chinen Ryu Bojutsu.
Studenti mistra Chokeie Kishaby,včetně mistra Hohan Sokena (Matsumura Seito Shorin-Ryu, student Nabe Matsumury),

Shoshin Nagamine a Seigi Nakamura poté založili Okinawa Karate-DoShorin Ryu Kishaba Juku.