Karate učitelé Toshihira Oshira

Masao Shima
?
Masao Shima Sensei:

Shima byl jedním z nejlepších studentů Shoshin Nagamine Sensei.

Velmistr Shoshin Nagamine, Hanshi 10. dan a zakladatel Matsubayashi Shorin-ryu stylu karate-do byl během jeho života Okinawskou vládou prohlášen jako nehmotný kulturní poklad, díky bohatému odkazu, který založil a vzhledem k významnému postavení, v němž drží v dějinách umění karate.

Jen upřímně doufám,že tato práce pomůže popsat génia a elegantní krásu Matsubayashi-ryu. To jetaké moje upřímné přání, aby tato práce pomohla zachovat bohaté dědictví, kterépo sobě zanechal Velmistr Nagamine.

Shoshin Nagamine
1907 - 1996

Shoshin Nagamine se narodil dne 15. červenec 1907 v Tomari- Naha City, Okinawa. Zasvětil celý životk zachování a záchraně okinawského karate. Jako dítě byl často nemocný, začal cvičit Karate na střední škole. Jeho zdravotní stav se rychle zlepšil a vyvinul ve svalnatou postavu.

Student několika předních instruktorů, včetně Ankichi Arakaki, Chotoku Kyan a Choki Motobu,přijal jméno "Matsubayashi-ryu"v červenci 1947 na počest SokonMatsumura (1809-1896) ze Shuri-te, a Matsumora Kosaku (1829 -- 1898) z Tomari-te. Snažil se zachovat staré kata, jak se je osobně učil.

Nagamine zemřel 2.listopadu 1997.

Tři ze studentů Nagamine byly Seigi Nakamura, Chokei Kishaba Kacuhiko Shinzato. Jeden zNagamine studentů v Japonsku byl Akio Nozoe,zakladatel Kushin Kai.

Nagamine navštívil Hawaii v roce 1969, 1978, 1984. Jeho poslední návštěva byla v prosinci 1996.Jeho první dvě návštěvy byly sponzorovány jeho starším studentem na Hawaii,Tommy Morita.

Během své poslední návštěvy na Hawaii, která byla sponzorována Zenko Heshiki a William H. Rabacal,byl uznán Chozen-ji/mezinárodním Zen Dojo za jeho výchovu a vzdělávání a jeho obětavou oddanost "Ken Zen Ichi nyo" (Karate a Zen As One).

V té době dostal jméno Zen Kenzan Nagamine, který se doslovně překládá jako "horská pěst"

Podle Chozen-ji,byl první sensei v historii karate, který obdržel takové uznání v tradici RinzaiZen.

Seigi Nakamura
22. listopad 1924 - 25.březen 1999

Seigi Nakamura senarodil na Okinawě 22. listopadu 1924. Počátky jeho cvičení jsou nejasné, ale zdá se, že studoval karate styl Shorin-ryu a Goju-ryu. Studoval u Shoshin Nagamine, zakladatele Matsubayashi-Shorin-Ryu.

Nagamine studoval uAnkichi Arakaki, Chotoku Kyan, a Choki Motobu. Nakamura byl také ovlivněn Shinyei Kyan (mimo jiné expertem na Bo a Sai; student Shosei Kina) a JokeiKushi (Okinawský expert Sumo a hlavní vedoucí v Nagamine dojo).

Nakamura byl pak pomnoho let hlavním instruktorem v Nagamine honbu dojo v Naha. V roce 1978,Nakamura (společně s Yasuharu Makishi, Takeshi Tamaki a Maezatem)doprovázel Nagamineho na Hawaii, kde uspořádali ukázku bojového umění na Farringtonské universitě. Návštěva byla organizována Tommy Moritoua Zenko Heshikim. Nakamura zacvičil kata Rohai a také předvedl sedm forem Yakusoku Kumite společně s Nagamine.
Nakamura soukromě vyučoval mnoho budoucích Karate mistrů, jako například Chokei Kishaba a Katsuhiko Shinzato. Nakamura rozvinul techniku koshi do té míry, žedokázal vytvořit ničivou sílu s minimálním, nebo skoro žádným viditelným pohybem těla.

Mnoho let se pokoušeli Kishaba, Shinzato, a jejich studenti dosáhnout stejného efektu Nakamurova pohybu. Shinzato popisuje Nakamuru jako "Karate génia", jehož karate technika byla nedosažitelná.
1. února 1998, byla vytvořena podoba Kishaba Juku Shorin-ryu. Umění se vyznačuje podle Koshi založené na dynamice těla a zároveň pojmenovaní pro Kishaba.Toto bylo hluboce ovlivněno senseiem Nakamura. Hikari Dojo je pobočka Kishaba Juku na Hawaii.

Junko Yamaguchi
?
Jokei Kushi
?
Chokei Kishaba
1931

Narozen na Okinawě v roce 1931, Chokei Kishaba byl studentem Hohan Soken(Matsumura Seito Shorin-Ryu- žák Nabe Matsumury), stejně jako Shoshin Nagamine(zakladatelMatsubayashi-Ryu, žák Ankichi Arakaki, Chotoku Kyan a Choki Motobu), a Seigi Nakamura. Kishaba studoval Shorin-Ryu od všech jeho instruktorů a kama také odSokena.

Kishaba vyučuje jedinečnou formu dynamiky těla, kterou není možné dostatečně popsat slovy. Základním kamenem tréninku je rozvoj a koordinace koshi,centrální části těla zahrnující boky a okolní partie. Horní a spodní část těla jsou spojeny pomocí tohoto koshi. Proto síla vytvořená ve spodní části může být zesílena a efektivně převedena do rukou či paží pro blokovací nebo úderové techniky. Přesuny jsou na pohled uvolněné, ale silné se zakončením srovnatelným se švihnutím biče (shinaru). Toto je též popisováno jako "vlnění těla."

Kishabův hlavní student na Okinawě je Katsuhiko Shinzato a hlavním žákem ve spojených státech je Toshihiro Oshiro.

Kishaba je zakladatelem Okinawského Karate-Do Shorin Ryu Kishaba Juku. Kde vyučoval až do svého odchodu, kdy ho nahradil mistr Shinzato.

Kishaba Juku sai kata,Kishaba No Sai byla pojmenována po Kishaba. Jeho oblíbená kata byla Tomari Rohai jak se vyučuje v Matsubayashi-Ryu.

Mladší bratr Kishaby ,Chogi Kishaba (student Masami Chinena Miyagi , zakladatele Goju-Ryu Karate), je odborník Yamanni-Ryu Bojutsu. Mnozí studenti studovali s oběma bratry.

Katsuhiko Shinzato
10 února 1939

Student Chokei Kishaby, který společně s Toshihirem Oshirem šíří Yamanni-ryu bojutsu a Shimaha-shorin-ryu karate za hranice Okinawy.

Kacuhiko Shinzato se narodil v Manile, na Filipínách. Jeho otec byl rybář podomní prodejce rybích karbanátek. Když v Pacifiku začala válka,Shinzato a jeho matka a bratr se přestěhoval do Ueyonabaru, Yonabaru-cho Okinawa (jeho otec se k nim připojil až po válce). I nadále žije v Yonabaru a učí Kishaba Juku formě Shorin-ryu a Yamanni-RyuBojutsu v prvním patře dojo v jeho domě.

Shinzato začal trénovat karate v roce 1957, když navštěvoval University of Ryukyu, kde se specializoval na angličtinu a anglické literatury. Karate lekce vedl senseiTsunetaka Shimabukuro. Po maturitě navštěvoval Indiana University, kde se specializoval na aplikovanou lingvistiku.

Po návratu na Okinawuv roce 1967, začal Shinzato Karate praktikovat v dojo senseie Shoshin Nagamine(zakladatele Matsubayashi-ryu, žáka Ankichi Arakaki, Chotoku Kyan a ChokiMotobu).

Shinzato přeložil do angličtiny Essence of Okinawan Karate-Do od Shoshin Nagamine. Shinzato také studoval Shorin-Ryu od Seigi Nakamura a Chokei Kishaba,stejně jakoYamani-Ryu Bojutsu od Chogi Kishaba (studenta Masami Chinen a Miyagi ,zakladatele Goju-Ryu Karate).

Chokei Kishabainstruktoři byly sensei Hohan Soken(Matsumura Seito Shorin-ryu, žák Nabe Matsumura), stejně jako Shoshin Nagamine Seigi Nakamura. Shinzato stojí v čele Okinawa Karate-Do Shorin Ryu Kishaba Juku, a je profesorem na Okinawské mezinárodní univerzitě.

Shinzato učí jedinečnou formu dynamiky těla, která není možné dostatečně popsat slovy.Základ tréninku je rozvoj a koordinace Koshi,střední části těla, zahrnující boky a okolní části. Dolní a horní části těla jsou propojeny prostřednictvím Koshi. Takto energie vytvořená v dolní části těla může být zesílena a účinně převedená do rukou a zbraní pro blokování nebo úderové techniky. Pohyby jsou zdánlivě uvolněné, ale silné a provedeny způsobem jakoby prásknutí biče (shinaru).To je také popisováno jako "vlnění těla."

Shinzato navštívil Hawaii v roce 1985 (to bylo na cestě zpět na Okinawu po cestě na Hawaii sChokei Kishaba). Je členem Okinawského Karatedo a Kobudo Encyclopedia Committee. Navštívil Hawaii opět v roce 2003, vedl výzkum o KentsuYabu, Choki Motobu, Mizuho Mucu,Kamesuke Higashionna a Miyagi Miyagi, stejně jako ostatních Karate instruktorů a studentů. Když byl na Hawaii, navštívil Hawaiské muzeum Karate, a vyučoval v Hikari Dojo, pobočce jeho dojo na Hawaii. V lednu 2005 se vrátil na Hawaii ohledně dalšího výzkumu a výuky v Hikari Dojo.